USAGE


Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

Dowiedz się więcej

Cel


USAGE - Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

Projekt USAGE to interdyscyplinarne i międzynarodowe przedsięwzięcie, którego celem jest opracowanie i budowa dwóch instalacji akwaponicznych we Wrocławiu i w Oslo. Instalacje będą połączone z systemem zbierania i oczyszczania wód opadowych. Projekt skupia się na budowie wielofunkcyjnej przestrzeni, w której zwierzęta i rośliny będą ekologicznie utrzymywane uwzględniając oszczędność wody.

Przestrzeń spełni rolę zielonego azylu w centrum miasta, gdzie będzie można znaleźć informacje o produkcji ekologicznej żywności. Rolą farmy akwaponicznej w centrum miasta przyszłości będzie zapewnienie świeżej żywności lokalnej społeczności, skrócenie łańcucha dostaw i ograniczenie śladu węglowego.

USAGE jest projektem pilotażowym, który zapewni wartość analityczną i edukacyjną. Na obu farmach zostaną przeprowadzone analizy, aby sprawdzić potencjał komercyjny projektu. Plan skalowania instalacji zostanie opracowany tak, aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły go zaimplementować. Projekt zakłada również aspekt społeczny – farma będzie miejscem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań w zielonej przestrzeni osiedli.

EtapyEtap 1 - Akwaponika wykorzystująca wody opadowe w przestrzeniach miejskich – zaangażowanie społeczeństwa w realizację

Głównym celem etapu jest zaplanowanie instalacji akwaponicznej i dostosowanie jej do oczekiwań społeczeństwa i możliwości urbanistycznych. Wdrożenie akwaponiki z możliwością zbierania wody opadowej może mieć ogromny wpływ na przemianę miasta. Ze względu na bliskość konsumentów, łańcuch dostaw żywności jest ograniczony, co pozytywnie wpływa na ekonomię i środowisko. Innowacja technologiczna jest silnie związana ze społeczeństwem i w celu zrozumienia jej wpływu zostaną przygotowane i przeprowadzone ankiety i wywiady. Pomogą one zdefiniować głównych interesariuszy projektu, poznać ich oczekiwania, możliwości i ograniczenia oraz zebrać wiedzę na temat produkcji żywności, systemów akwaponicznych i systemów gospodarki wodnej.

Dlaczego ten temat jest ważny?


Kryzys wodny

Akwaponika w połączeniu z systemem odzyskiwania wód opadowych ma ogromny potencjał na rozwiązanie kryzysu wodnego w miastach. Według Nature Communications (tom 12, nr 4667, 2021) liczba ludzi zmagających się z niedoborem wody wzrośnie z 933 milionów w 2016 roku do 1,693 – 2,373 miliarda do 2050 roku. Dlatego ważne jest wprowadzanie innowacji, które pozwolą na zrównoważoną produkcję żywności w aglomeracjach miejskich.

`

Zmiany klimatyczne

Niedobór wody jest jednym z efektów zmian klimatycznych, na które wpływa wielkoskalowy przemysł spożywczy. Obecne systemy produkcji żywności mają negatywny wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie wody i lądu oraz nieefektywną logistykę pozostawiającą wysoki ślad węglowy. Stworzenie mniejszych systemów zlokalizowanych blisko konsumentów zredukuje emisję CO2, może zapobiec wylesianiu i chronić zasoby wodne.

Rozwój miast

Wprowadzenie produkcji żywności w miastach jest potencjalnym remedium na wpływ rolnictwa na naturalne krajobrazy. Najbardziej intensywne technologie produkcji żywności mogą bardzo dobrze działać na obszarach miejskich, redukując koszty transportu i energię. Co więcej, współczesny obywatel nie tylko „wykorzystuje” przyrodę do wypoczynku, ale także do nawiązania z nią bliższej relacji. Rolnictwo miejskie jest tego widocznym przykładem. W tym kontekście jest nie tylko środkiem produkcji, ale także drogą prowadzącą do celów kulturowych i społecznych.

Wpływ społeczny


W ostatnich latach dyskutuje się o konieczności zwiększenia zaangażowania społecznego obywateli w projektach lokalnych oraz w procesach decyzyjnych, szczególnie w celu zwiększenia zaufania publicznego do projektów eksperymentalnych. Wraz ze zwiększaniem zaangażowania publicznego na całym świecie, znaczenie zaangażowania społeczności stało się kluczowe dla dobrze funkcjonujących lokalnych demokracji XXI wieku. Konstruktywne relacje między społecznościami a instytucjami sprawiają, że zaangażowanie społeczności staje się nie tylko pożądane, ale również konieczne i opłacalne, ponieważ może doprowadzić do bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych decyzji publicznych oraz poprawić warunki życia lokalnych społeczności. Dlatego zaangażowanie społeczności jest ważne dla każdego, dla organizacji publicznych i rządów, szczególnie kiedy projekty pilotażowe przynoszą wiele innowacji. Tam, gdzie tradycyjne podejścia zarządzania przez kadrę kierowniczą jest nieskuteczne, zaangażowanie społeczności jest ważne w jej wspólnym podejściu do projektu i/lub świadczenia usług. Jednakże, aby zaangażowanie obywateli miało rzeczywisty wpływ, musi być:

a) Przemyślane

Obywatele powinni mieć czas i środki na analizę, zbadanie i omówienie informacji między sobą zanim zostaną poproszeni o opinię czy rekomendacje. Zaangażowanie powinno rozpocząć się wcześnie i umożliwić społeczeństwu nie tylko kształtowanie rozwiązań problemów, ale także zadawanie pytań.

b) Responsywne

Proces zaangażowania powinien uwzględniać oddanie ze strony organów władzy lub obszarów decentralizacji do rozważenia decyzji i rekomendacji oraz dostarczenia informacji zwrotnej o podejmowanych krokach.

c) Zasadny, zgodny z prawem

Zaangażowani obywatele powinni wypowiadać się w imieniu szerszej grupy interesariuszy – czy to określonej grupy użytkowników usług, czy całej populacji. Można to osiągnąć poprzez reprezentatywny dobór próby, systematyczną pracę nad zaangażowaniem grup społecznych zarówno dużych, jak i małych lub poprzez oferowanie możliwości uczestnictwa indywidualnie każdemu członkowi określonej grupy interesariuszy. Projekt USAGE zapewni spełnienie wszystkich wymogów skutecznego zaangażowania społeczności od samego początku tak, aby lokalne potrzeby i preferencje były odzwierciedlone w instalacjach we Wrocławiu i Oslo.

USAGE – Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

Cel projektu: stworzenie ogrodowej instalacji do produkcji żywności opartej na systemach akwaponicznych wspartej infrastrukturą zbierającą wody opadowe. Poza produkcją żywności, infrastruktura będzie pełniła rolę edukacyjną i społeczną, integracyjną, będzie tworzyła miejsca pracy oraz propagowała zachowania proekologiczne. Projekt systemu będzie pasował do tkanki miejskiej dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i pracy urbanistów. Akwaponiczna instalacja połączona z systemem poboru i uzdatniania wody stworzy miejsce spotkań i odegra rolę społeczną poprzez integrację sąsiedztwa i miejscowej społeczności, pobudzając przedsiębiorczość oraz podnosząc poziom wiedzy o zmianach klimatu.

Całkowita wartość projektu: 9 407 825,44 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 7 996 651,52 zł

Wartość dofinansowania ze środków Norway Grants: 1 411 173,82 zł

Okres realizacji projektu: August 1, 2021 – May 1, 2024

Konsorcjum: Norweski Instytut Badań Wodnych, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych oraz Fundacją Fridtjofa Nansena w Polhøgda

mapadotacji.gov.pl/

...
...
...